Norsk sesongkalender

Søstun gård

Historien til Søstun gård går tilbake til 1600-tallet, og fire generasjoner har drevet denne gården. Amund Glomsås tok over i år 2000 og dyrker potetsorten Kerrs pink og korn. Jordene som tilhører Søstun gård, består av leire, myrjord og sandig silt.

Produkter som produseres på gården: Kerrs pink

Øst