Norsk sesongkalender

Kjølseth gård

Kjølseth gård har vært i Kjølseth-slekten helt siden 1400-tallet, og hvor mange generasjoner det blir, vet de ikke. Gården ligger på Skreia på Østre Toten, og i dag er det Carl Håkon Kjølseth som driver gården etter at han tok over etter sine foreldre i 1991. Han produserer hodekål og noe rødkål. Jordsmonnet består av morenejord, som er god jord som holder godt på fukten. Det blir tatt jordprøver hvert femte år, og jorda analyseres for å sjekke at den inneholder all næring kålen trenger. Jorda trenger nemlig nesten like mye stell som kålen for å gi den optimale vekstforhold.

Øst