Norsk sesongkalender

Mork Østre gård

Den første omtalen av Mork Østre gård var på slutten av 1600-tallet. Gården kom inn i Færgestad-familien i 1961 da Kåres farfar kjøpte gården, og Kåre er nå tredje ledd i familien som driver gården. Han produserer løk, beter og poteter, og dyrker i tillegg korn. Jordsmonnet grønnsakene hans får gro i, er hovedsakelig siltjord og leire. Dette er god jord som bærer godt på vannet, og vanning er sjelden nødvendig. I denne type jord er det også mye næring som tilføres plantene.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst