Norsk sesongkalender

Otterstad Østre gård

Gården Otterstad Østre ligger i Rygge kommune i Østfold og har spor etter mennesker helt tilbake til steinalderen. Her har det vært seks generasjoner med samme navn, og Jens Petter Otterstad overtok gården i år 2000. Her dyrker han kålrot, poteter og såkorn, samt at han har kyllinger. Jordsmonnet er av variert morenejord og består av alt fra lett sandholdig jord til siltig lettleire.

Øst