Norsk sesongkalender

Lerberg gård

Fra denne ringeriksgården kan du se over jordene og ned mot elven og gårdens vannkilde, Sogna, som munner ut i Tyrifjorden. Her finner man den siltige, lette leirjorden som er så gunstig for den klassiske ringerikspoteten.

Sammen med tre andre produsenter er driverne Marte og Bernt organisert i selskapet Ringerikspotet SA. Sammen har de fått en Beskyttet geografisk betegnelse fra Matmerk, og da stilles det strenge krav til dokumentasjon av alt fra jordsmonn og klima til historie og opprinnelse. Glitrende solforhold og lite nedbør i åpne landskap gir grobunn for den flotte rødfargen som er så karakteristisk – og vesentlig - for denne poteten.

Produkter som leveres til Kort & Godt: Ringerikspotet

Nasjonale matskatter

Denne bonden dyrker råvarer vi har samlet under navnet Nasjonale matskatter. Dette er produkter vi er så stolte av at vi synes de ikke bare bør selges i hele landet, men til enhver tid være på lager i hele vårt langstrakte land. Det er alltid noe helt unikt forbundet med disse produktene; en smak, en spesiell egenskap, en stolthet, en sjeldenhet. Gårdene som står bak våre Nasjonale matskatter kjennetegnes enten ved evnen til å videreføre spennende tradisjoner eller ved å være nyskapende, og noen ganger en kombinasjon av disse to. 

 

Øst