Norsk sesongkalender

Løfsgaard nedre gård

Løfsgaard nedre gård er familiegården til Merete siden 1910 og ligger på Flisa i Hedmark. Her driver Knut og Merete Kojedahl, som tok over driften i 1989 etter hennes foreldre, produksjon av potetsortene Asterix og Folva i tillegg til korn og tømmer. Jordsmonnet her består her av sand og siltjord, og de bruker jord som egner seg best til de ulike potetsortene som dyrkes.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst