Norsk sesongkalender

Houm og Flammen gård

Brødrene Asmund og Jon Arnesen står bak Houm og Flammen DA i Elverum kommune. Her produserer de mandelpotet, korn og gris på gårdene Houm og Flammen. Flammen ble bygd av Asmund og Anne Arnesen i 1983, og Jon Arnesen bor på Houm Mellem som er en gård som går tilbake til middelalderen. Jon tok over Houm gård i 1971 etter brødrenes mor, og dette var deres barndomshjem. Han er femte generasjon i familien som driver her. Jordsmonnet på begge gårdene består av sandig silt, som er sandholdig jord og ideell for mandelpotet.

Produkter som produseres på gården: Bakepotet , Ariele , Folva , Små gule poteter , Mandelpotet

Øst