Norsk sesongkalender

Melleby gård

Guren Gartneri AS Melleby gård i Rygge ble etablert i 2005. Her dyrker Kristian Guren slangeagurker, småplanter og blomster i et veksthusanlegg som er bygd gjennom flere generasjoner. Gartneriet var opprinnelig en gård med frilandsgrønnsaker, men har de siste ti årene utelukkende produsert planter i veksthus.

Produkter som produseres på gården: Agurk

Øst