Norsk sesongkalender

Mo gård

Mo gårds historie starter i 1806 og har vært i Moe-familien i alle årene. Seks–sju generasjoner har vokst opp her, og Tore Olav tok over driften i 1977 etter sin far som hadde holdt på siden rett etter krigen. Tore Olav driver med potet, korn og slaktekylling. Jordsmonnet her består av sandig silt som er elveavsetninger fra Glomma.

Øst