Norsk sesongkalender

Nedre Gjestvang gård

Gården Nedre Gjestvang er flere hundre år gammel og ligger på Nes i Hedmark. Trond og hans far kjøpte Nedre Gjestvang i 1993 og dyrker jordbær og korn samt at de har slaktegris. Gårdens jordsmonn er morenejord som har mye å si for gode vekstforhold.

Produkter som produseres på gården: Jordbær

Øst