Norsk sesongkalender

Orkeng gård

Orkeng gård ligger i Kvikne i Nord-Østerdal rett ved Orkla elv og har en historie tilbake til 1600-tallet. Her driver Leif Nergaard med mandelpotet og sau og tok over etter sin far i 1986. Jordsmonnet her er varierende, men består av mye sandig silt, som er svært gunstig for kvalitet og smak på potetene.

Øst