Norsk sesongkalender

Anseth Østre

Anseth Østre på Flisa har vært i familiens eie siden 1830, og det var Kjell Bjarnes tippoldeforeldre som kjøpte gården i sin tid. Kjell Bjarne tok over gården etter sine foreldre i 1997 og dyrker potet og korn. Jordsmonnet her ved Glomma består av mest sand og sandig silt som er god jord for dyrking av potet.

Produkter som produseres på gården: Folva

Øst