Norsk sesongkalender

Nes gård

Det var Per Ivars bestefar som kjøpte Nes gård i Grue kommune i 193, og det er totalt tre generasjoner Berg som har drevet gården. Per Ivar er tredje, og foreløpig siste, generasjon og dyrker poteter og korn. Jorda her er hovedsakelig sandholdig silt, men noe leire og litt myr, noe som er god jord for disse typer produkter

Produkter som produseres på gården: Beate , Asterix

Øst