Norsk sesongkalender

Akkerhaugen Gartneri AS

Akkerhaugen Gartneri AS ligger på Akkerhaugen i Telemark. Her produserer Louise Stiekema Runde tomater på 11.150 m², Klasetomater på 4.650 m². og miniplommetomater på 2.200 m². Historien til gartneriet startet i 1987 og han tok over plassen i 1991. Her dyrker de tomatene i steinullmatter som ligger på renner. Alt overskuddsvann blir resirkulert så her er det minimalt med utslipp av gjødselvann.

Produkter som produseres på gården: Klasetomat , Runde tomater , Mini plommetomater

Øst