Norsk sesongkalender

Etnestad Nedre

Etnestad gård er første gang beskrevet på begynnelsen av 1400-tallet som et kirkegods, og i 1616 er det beskrevet som Fullgard og Krongods. Olavs familie kjøpte gården ca. 1850, og selv tok han over i 1989 etter fem år med samdrift som femte generasjon. Her produserer han jordbærsortene Korona, Florence og Rumba samt bringebærsorten Glenn Ample. Jordsmonnet er siltig mellomsand, og kombinert med at gården ligger sørvendt i helling med mye sol, gir dette et nydelig utgangspunkt for bær av høy kvalitet.

Produkter som produseres på gården: Jordbær , Bringebær

Øst