Norsk sesongkalender

Dysterud gård

Odds bestefar, Kolbjørn Michelson, fikk Dysterud gård på Skarnes i Sør-Odal av sin far i 1928. Nå er det Odd, som er tredje generasjonen her, som driver gården og dyrker bakepotet og korn. Jordsmonnet her er sandholdig siltjord. Potetprodusentene i Odalen liker å påstå at jorda her har veldig positiv påvirkning på poteten, og Odd er ikke uenig i dette.

Produkter som produseres på gården: Bakepotet

Øst