Norsk sesongkalender

Øverseth Vestre gård

Johan Røstøen har siden 2008 drevet Øverseth Vestre i Østre Toten. Gården ble grunnlagt mellom år 1000 og 1200. Jordsmonnet på Øverseth består av grusholdig morenejord, og her dyrker han kålrot og såkorn til andre bønder. Han leier også ut Holte gård i Vestre Toten til sin bror. Holte gård er enda eldre enn Øverseth, men de har ingen tall på når denne ble grunnlagt.

Produkter som produseres på gården: Kålrot

Øst