Norsk sesongkalender

Aulihagen gård

I Oppstad i Sør-Odal kommune ligger Harald Holts gård Aulihagen, med en historie tilbake til 1700-tallet. Harald Holt tok over gården i 1989 som sjette generasjon. Her dyrker han poteter og korn, i tillegg til at han har en del skog og en egen gårdsbarnehage. Jorda her består av siltjord som er tørkesterk jord som gir stabile avlinger og er veldig godt egnet for poteter.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst