Norsk sesongkalender

Solgløtt

Solgløtt er et småbruk hvor all produksjon er økologisk. Med leid areal drives det på cirka 360 dekar dyrket mark og cirka 200 dekar beite. Her bor Halvor og Ragnhild og barna Hanna og Nora. Ragnhild er lærer, og Halvor jobber på gården og i skogen. I distriktet er det et aktivt miljø rundt økologisk landbruk, og de er glade for å ha et godt samarbeid med andre bønder.

Produkter som produseres på gården: Økologisk potet

Øst