Norsk sesongkalender

Friland gård

Den lille grenda Bjøråneset ligger vakkert til på elvesletta langs Glomma. Det er her Friland gård ligger. Gården eies og drives av Hans Håkon Westlund.Klimaet, jordsmonnet og den gode tilgangen på vann fra Glomma legger alt perfekt til rette for dyrking av Rondane Mandel, mandelpotene som er hovedproduktet på Friland. Potetene leveres i fire sorteringer.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet

Øst