Norsk sesongkalender

Gusland Store gård

Gusland Store gård ligger vest for Hummerbakkfjorden i Larvik. Gårdens historie går tilbake til 1300-tallet og har vært i familiens eie fra 1836. Leif-Inge overtok gården i 1985 og ble da sjette generasjon eier og driver. Gårdens jordsmonn varierer fra lett sandjord til tyngre jordarter, herunder tidligere havbunn. Deler av jorda er også planert og nydyrket på 60- og 70-tallet, og produksjonen har de senere årene bestått av løk og korn.

Produkter som produseres på gården: Gul løk

Øst