Norsk sesongkalender

Reinemo gård

Reinemo gård ligger nederst i Lågendalen inntil Numedalslågen, nær Larvik. Her dyrkes Asterix-poteter og ulike typer korn. Dagens eier Øystein Lie overtok gården i 1995 etter sin far, som kjøpte den i 1964. Jordsmonnet er av sandjord som tørker fort opp etter regn, noe som kan være en fordel når man driver landbruk i Norge.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst