Norsk sesongkalender

Sørgårdeggen gård

Sørgårdeggen gård ligger i Tynndalen i Tynset kommune og har vært bebodd av Jons slekt siden 1750-tallet. Jon overtok driften i 1986 etter sine foreldre som da hadde drevet stedet de siste 25 årene, og her dyrker de potet i tillegg til både melkeproduksjon og litt kjøtt. Potetene krever jordsmonn som egner seg for potetdyrking, og det får de i den lettere sandholdige jorda her. Det er også noe siltjord. Den tyngre jorda blir brukt til produksjon av gras til kyrne.

Øst