Norsk sesongkalender

Eriksrud Gård

Historien til Eriksrud gård i Lier spores til slutten av 1700-tallet, og Ingrid overtok i 1974. I 2011 kom det enda et generasjonsskifte, og sønnen Rolv kom inn i bruket som den niende generasjonen her på Eriksrud. I dag driver mor og sønn i samarbeid med å dyrke jordbær, plommer, blomkål, kål og korn. Jordsmonnet her på gården er fra mold til leirholdig jord og er med på å gi det som gror her den gode smaken og kvaliteten.

Produkter som produseres på gården: Hodekål , Blomkål

Øst