Norsk sesongkalender

Skramstad gård

Skramstad gård på Østre Toten har historie tilbake til 1200-tallet og har vært i Anton Hveems familie i 300 år. Her driver han produksjon av løk, potet og korn i tillegg til hjorteoppdrett og skogbruk. Jordsmonnet her er av morenejord og leire som gir stivelsesrike poteter.

Øst