Norsk sesongkalender

Stemsrudholtet gård

Stemsrudholtet gård i Grue kommune drives og eies av Håvard Haugsbø. Her driver han med produksjon av potet og korn. Jordene består av sandig silt som er svært god jord for potetdyrking.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Beate

Øst