Norsk sesongkalender

Stensrød gård

Stensrød gård har vært i drift siden tidlig 1800-tall og ble i 2001 overtatt av Gunnar Delviken som var sjette generasjon driver av gården. Her dyrker de crispisalat og agurk på et jordsmonn som er lett morenesand på sørsiden av raet som går gjennom Råde.

Produkter som produseres på gården: Agurk , Crispisalat

Øst