Norsk sesongkalender

Nergard gård

De første skriftlig kilder om Nergard er fra 1641, men den er nok betydelig eldre. Dagens driver, Østen Østensen, begynte å dyrke mandelpoteter i 1985 og har nå ca. 150 dekar med poteter. Jordsmonnet er sandig silt, som er svært velegnet til mandelpoteter. Han har også en hel del skog med tømmerproduksjon og jakt- og fisketilbud. Gården har seter på Storfjellet i Ringebu kommune.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet

Øst