Norsk sesongkalender

Slåstad gård

Slåstad gård ved Dølisjøen i Sør Odal ble ryddet ca. år 700 og het da Sloastadir. Her dyrker Karsten, Hilde Kristin, Halvor, Bjarne og Gjermund forskjellige typer poteter som Folva og Innovator. Gården ble kjøpt av Thoners bestefar i 1923, og Karsten er tredje generasjon som driver gården. Jordene har vesentlig tyngre jordarter som silt og sandig silt som gjør at potetene vokser litt saktere, men jamnere, noe som igjen medvirker til å gi potetene god smak.

Produkter som produseres på gården: Folva , Små gule poteter

Øst