Norsk sesongkalender

Ulven gård

Johannes tok over Ulven gård på Grindvoll på Hadeland i 2009 som fjerde generasjon etter hans foreldre Torstein og Anne Lise som hadde drevet den fra 1973. Her dyrker han hovedsakelig potetsorten Kerrs Pink, men også noe mandelpotet, Asterix og Pimpernell i tillegg til korn. Potetene rundt Randsfjorden er kjent for sin gode smak, noe han mener at kan skyldes det moldrike jordsmonnet og det at gården ligger såpass høyt (350 moh.) og dermed har et litt kaldere klima enn lenger ned.

Produkter som produseres på gården: Kerrs pink

Øst