Norsk sesongkalender

Sjølie store gård

Ole Andreas Lindberg driver Sjølie store gård på Gjesåsen i Åsnes og produserer potet og korn. Faren til Ole Andreas kjøpte gården på 50-tallet, og Ole Andreas tok over i 2003 som andre generasjon. Jordsmonnet her er av sand og silt.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst