Norsk sesongkalender

Vestre Mølstad

Denne gården på Nes i Hedmark kjenner sine solbær. Så engasjert i produktene sine er Stine Mølstad at hun til og med har skrevet en bok som heter «Solbær».

Hun representerer den femte generasjonen som driver på denne gården, som er slik plassert at den har Mjøsa på tre sider. Sørvendte jorder går ned mot Mjøsa, som blir som et speil som avgir varme, slik at Mølstads solbær får all den sol de trenger og fortjener. Jordsmonnet er sammensatt av leire, stein, skrinn jord og morene, og nedbørmengden er optimal. Bærene plukkes av maskiner og videreforedles av dyktige mennesker.

Produkter som produseres på gården: Bringebær

Øst