Norsk sesongkalender

Jæren Gulrot AS

På Holen gård holder Jæren Gulrot til og her produseres gulrot i alle forpakninger utenom bunter. Historien til gården strekker seg tilbake til 1860 og før den tid var det husmannsplass her.Trygve S Bore er eier og Grunder av Jæren Gulrot. Han tok over gården i 1978, og la etter hvert driften over til å kun produsere og pakke gulrøtter. Til nå har gården blitt drevet av familien i fem generasjoner. Jordsmonnet her består hovedsakelig av moldholdig morenejord som gir jevn tilgang til vann. Dette gir igjen god smak og kvalitet på deres gulrøtter. Jæren Gulrot består av 4 fulltidsansatte, og 6-10 deltidsansatte avhengende av sesong.

Produkter som produseres på gården: Gulrot , Kålrot

Sør