Norsk sesongkalender

Gitmark gård

Gården Gitmark har en kjent historie tilbake til slutten av 1500-tallet og har vært i Gitmark-slekten siden 1685. Erling Gitmark overtok i 1985, og nå er driften basert på veksthus med agurk som hovedproduksjon, i tillegg til dyrking av grønnsakplanter til de lokale frilandsprodusentene. Veksthusene blir varmet opp med bioenergi.

Sør