Norsk sesongkalender

Holmesland gård

Holmesland gård har en historie som går tilbake til 1600-tallet, og har vært i familiens eie hele tiden. Olaf overtok gården i 1970 og dyrker bringebær, plommer samt gras, i tillegg til skogbruk og utleie av laksefiske. Jordsmonnet varierer, gården ligger på morene, nedenfor en foss, og toppdekket varierer fra «nesten» elvegrus til sand og dyp jord. Den dyrkede jorda ligger på vestsiden av Mandalselva og er til tross for et relativt tynt jordlag ganske tørkesterk siden sola går relativt tidlig ned på kvelden. Den beste jorda brukes til bringebær og plommer og resten til grasproduksjon.

Sør