Norsk sesongkalender

Mannflå

Terje Haraldstad er tredje generasjon Haraldstad på den fruktbare gården som ligger ved Mandalselva i Vest-Agder. Her hvor laksen spretter, har det vært bosetning lenge, noe funn av blant annet en steinøks som oppbevares på museum i Oslo, bekrefter. I dag dyrkes det jordbær og isbergsalat i et mildt og varmt klima, tre mil fra kysten. Her er det ypperlige vekstforhold på moldrike sandsletter, der vannet er rent og kjølig smeltevann fra fjellene i nord. Dette gir en sprø og saftig salat, som omsettes i en ubrutt kjølekjede for den beste kvalitet.

Produkter som produseres på gården: Isbergsalat , Jordbær

Sør