Norsk sesongkalender

Miljøgartneriet

Miljøgartneriet ligger i Kviamarka på Jæren og er et av Nordens største gartnerier med sine 77 000 m2. Som navnet tilsier, så har de en tydelig miljøprofil. Det er ikke tilfeldig at gartneriet ligger i Kviamarka. Gode naboer gir både miljømessig og praktisk gevinst. Miljøgartneriet er renhet, trygghet og sunnhet.

Produkter som produseres på gården: Runde tomater

Sør