Norsk sesongkalender

Nærland gård

Gården Nærland har vert i slekten i flere generasjoner, og Arnt kjøpte den i 1990. Den ligger helt ut mot havet i Hå kommune på Jæren, og her dyrker han potet, gulrot og korn samt at han har rugeegg til kyllingproduksjon. Jordsmonnet her er sandjord som er god jord for gulrot, men også morenejord som egner seg godt til potet, og lettmyrjord. Da de bor så nærme havet, får de tidlig vår og lang vekstsesong.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Folva , Fakse , Gulrot

Sør