Norsk sesongkalender

Møglestu Gård

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er stort sett fin sandjord som egner seg til tidligpotet og tidlige grønnsaker, men også noe leirholdig jord som egner seg til hodekål og purre. Det er grønnsaker og potet som er hovedkulturene på Møglestu Gård. For tiden brukes jorda til tidligpotet, tidlig kålrot, industripurre, hodekål til konsum og korn.

Produkter som produseres på gården: Hodekål , Kålrot

Sør