Norsk sesongkalender

Reddal fellespakkeri

13 produsenter har gått sammen om å drive et pakkeri for tidligpoteter i Reddal. Lokalene blir leid mens pakkeutstyr eies i fellesskap. Oppstarten var sesongen 2004 med en produksjonsplan på cirka 1350 tonn. Både kvantum og omsetning har økt, og i sesongen 2009 leverte de 2200 tonn og hadde en omsetning på over 20 millioner. De leverer poteter fra begynnelsen av juni til midten av august – en kort og hektisk sesong. Produsentene er medlemmer i Gartnerhallen, og potetene blir distribuert gjennom Bama.

Sør