Norsk sesongkalender

Gården Skrettingland

Skrettingland ligger i Varhaug i Hå kommune, som er en stor landbrukskommune på Jæren. Gården har vært i Ådne Skrettinglands slekt siden 1844, og nå dyrker han kålrot og hodekål etter at han overtok etter sin far i 1998 som sjette generasjon. Jordsmonnet er leirblandet morene, og denne typen jord egner seg svært godt til å dyrke kål og kålrot på, siden den er god mot tørke.

Produkter som produseres på gården: Kålrot

Sør