Norsk sesongkalender

Dalheim gård

Dalheim gård ligger i Randaberg kommune i Rogaland og ble dyrket opp etter krigen fra utmark tilhørende en større gård. Her holder potetbonden Sigbjørn Øverland Sande til. Han har drevet med potet her siden 2004 og er tredje generasjon på gården. Jordsmonnet består av sandjord med noe myr, som er bra fordi den er lett å jobbe med, og fordi man kan komme tidlig i gang, slik at folk ikke trenger å vente på norske nypoteter altfor lenge.

Produkter som produseres på gården: Berber

Sør