Norsk sesongkalender

Jøran Betten

I Møre og Romsdals nordligste kommune Smøla finner vi Jøran Bettens gård, som han har drevet siden 2000. Her dyrker han grønnsaker og produserer kjøtt og ull. Jordsmonnet består stort sett av myr.

Vest