Norsk sesongkalender

Odd-Harald og Jorna Solheim

Liset gård ligger på Smøla i Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Her dyrker Odd-Harald og Jorna Solheim gulrot samt at de har melkeproduksjon. Gården ligger på et av feltene til selskapet Ny jord som ble dyrket opp på 1930-tallet, og ekteparet Solheim overtok gården etter Odd-Haralds foreldre i 2000 som tredje generasjon drivere. All dyrket jord på gården er ren myrjord, som er særlig godt egnet til gulrotproduksjon, og gir gulrota en ekstra søt og god smak.

Produkter som produseres på gården: Gulrot

Vest