Norsk sesongkalender

Vestli gård

Vestli gård ble på 30-tallet et bureisningsbruk som var et gårdsbruk med offentlig støtte for å skaffe arbeid og næringsgrunnlag for familier i 1920–30-årene. Johannes Maarten og Dagfrid Boot overtok gården i 2007 som første generasjon. De startet først med lammekjøttproduksjon og begynte med gulrotproduksjon i 2013. Jordsmonnet på gården er myrjord som gir veldig gode forhold for å dyrke gulrot.

Vest