Norsk sesongkalender

Kort & godt

Vi i BAMA Storkjøkken er opptatt av lokal mat. Å handle lokalt er en måte å tenke globalt på. Det er ingen grunn til å gå over bekken etter vann. Vi er selvfølgelig glad i våre litt mer eksotiske frukter og grønnsaker også, men jo mer produksjon av høy kvalitet som foregår på hjemmebane, jo bedre er det. For oss selv. For de lokale bøndene. For miljøet. Ved å satse seriøst på lokalmat ønsker vi ikke bare å bli litt grønnere og mer kortreiste, men å få enda bedre råvarer å by på. Det skal være kort og godt.

Kort & godt fra Øst

Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Det er helt på sin plass å si at det er noe spesielt med Region Øst. For her finnes stedene med flest soldager. Her finnes det morener som preger matjorden og råvarene. Her sørger kulturlandskapet, jordsmonnet, klimaet, tilgangen på vann og dyktige bønder for at det som dyrkes her får ekstra mye smak.