Fra plast til papp på sopp

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Fra plast til papp på sopp

Nå lanserer vi sopp i en helt ny pappemballasje. Ved å gå over fra de blå plastkassene til å pakke soppen i den nye emballasjen sparer vi 12,1 tonn plast og reduserer CO2-avtrykket med 56,3 %.

Vi jobber for å utvikle og ta i bruk miljøriktige og ressursbesparende emballasjeløsninger, som sikrer trygge og ferske produkter. Nå presenteres en helt plastfri løsning for sopp til storkjøkkenmarkedet.

Ny emballasje på sjampinjong

Den nye emballasjen kombinerer bærekraft og funksjonalitet. Den er laget av fornybart materiale, i sertifisert papp fra bærekraftig forvaltet skog.

Ved å gå fra plast til papp på vår emballasje for sjampinjong sparer vi 12.1 tonn plast* og reduserer CO2-avtrykket med 56,3 %*.

Pappemballasjen er utviklet for å være sterk og ikke trekke væske ut av soppen. Tester har vist at den gir fastere sopp med færre brune flekker og økt holdbarhet, som igjen kan bidra til å redusere matsvinn. 

Fredrik Bergstrøm, Kategori og Innkjøpssjef for frukt og grønt i BAMA Storkjøkken. «Dette er noe vi har jobbet hardt med å realisere, og vi gleder oss til å la kundene våre få prøve ut de nye kassene. Vi starter nå med å lansere de nye kassene fra uke 9 på sjampinjong, men dette er en løsning som vi også ønsker å ta i bruk på all sopp som selges til storkjøkken».

En enklere kjøkkenhverdag

De nye pappkassene gir en enklere avfallssortering og ryddigere lokaler. Pappkassene sorteres enkelt som papp, og kan gjenvinnes.

Veien mot emballasjemålene

Vi jobber hele tiden med å utvikle og benytte miljøriktige og ressursbesparende emballasjeløsninger som sikrer trygge og ferske produkter. Vår emballasje skal bidra til redusert produktsvinn i hele verdikjeden. Vi bruker plast når det er nødvendig, men så lite som mulig.

Å bytte ut de blå plastkassene på sopp med nye pappkassene er et skritt videre i BAMAs arbeid med å nå emballasjemålene for 2024.

Våre mål for perioden 2018 – 2024

  • Ha optimalisert emballasjen på minst 80 % av produktene.
  • Ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje.

 

 

*Basert på 2019-omsetning