beredskap

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Innrapportering av beredskapssaker

Som et ledd i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring ønsker vi å informere om at fra og med 1. januar 2022 skal alle beredskapssaker meldes inn til BAMAs beredskapsmail, beredskap@bama.no, samt følges opp med en telefon til BAMAs beredskapstelefon på tlfnr. 21 56 07 98.

Dette gjelder uavhengig av om saken meldes inn i eller utenfor ordinær arbeidstid. BAMAs beredskapstelefon er døgnbetjent av Semac AS.