Hva er ASC og MSC

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Hva er ASC og MSC

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold.

imagel3enj.png

Fisk og sjømat du kan være trygg på
ASC og MSC er sertifiseringsordninger for fisk og sjømat godkjent av WWF. Når varen følges gjennom hele verdikjeden er du trygg på at produktet er bærekraftig. Sertifiseringene sikrer opphav og identitet. Du vet med sikkerhet at produktet kan spores tilbake til et bærekraftig fiskeri eller produksjon.

imageyiakf.png  image9aluk.png

Hvordan definerer vi bærekraftig sjømat?
I BAMA Storkjøkken sier vi det på denne måten: Bærekraftig sjømat er sjømatprodukter som er fisket, fanget eller oppdrettet slik at havets naturlige tilstand blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv og bearbeidet på en ansvarlig måte.

Hva er ASC?
Oppdrettsprodukter sertifisert i henhold til bærekraftig produksjon globalt. Med ASC-merket stilles det krav til at oppdrettet har en bevisst policy på å redusere skader på miljøet. ASC står for Aquaculture Stewardship Council.

Hva er MSC?
Villfisk sertifisert i henhold til bærekraftig fiske globalt. Med et produkt merket MSC kan du være trygg på at sjømaten kommer fra et fiskeri som sørger for at det er godt med fisk igjen i havet, og som ivaretar hav- og livsmiljøet rundt. MSC står for Marine Stewardship Council.

imagerjiy.png

Hva betyr dette for deg?
Når du velger sertifiserte produkter utgjør du en forskjell. Dine valg gjør sjømatmarkedet og livet i havet mer bærekraftig. Når du velger sjømat merket ASC eller MSC
• belønner du fiskerier som fisker på en ansvarlig måte, og motiverer flere til å fiske bærekraftig
• bidrar du til at vi har fisk og skalldyr også i fremtiden
• signaliserer du overfor kundene at du tar miljøproblematikken på alvor, tenker på fremtidens generasjoner og bryr deg om råvarenes opphav og fangstmetodene som benyttes

Hva betyr dette for oss som leverandør?
I BAMA Storkjøkken jobber vi for å ivareta biologisk mangfold, effektivisere bruken av naturressurser, styrke dyrevelferd og redusere klimagassutslipp. Vi ønsker å fortelle våre kunder hvorfor det er enkelte arter vi ikke omsetter, og sørge for at andelen ASC og MSC-sertifiserte produkter øker.

Hvordan finner du produktene i netthandelen?
Ved å søke på ASC/MSC kommer de sertifiserte produktene opp. Sertifiseringen fremkommer også i vareteksten for de ulike produktene. Antall arter som blir sertifisert hos BAMA Storkjøkken er økende. Vi søker hele tiden etter produkter som er bærekraftige både i norske farvann og som import. Noen arter kan være «rødlistet» i Norge, men MSC-sertifisert i andre fangstområder.

Klikk her for å laste ned brosjyren.