Miljøhensyn og bærekraft

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Miljøhensyn og bærekraft

Vi i BAMA Storkjøkken er opptatt av miljø og bærekraft for å skåne naturen og dens ressurser.

Dette er en kontinuerlig prosess hvor vi stadig søker nye muligheter for å ivareta miljøet. Tiltak er igangsatt og vi har definert egne mål for å ivareta det biologiske mangfold og ressursutnyttelse. Et av våre tiltak er samarbeidet med WWF som startet i 2014. De har bistått oss i arbeidet med vår bærekraftstrategi. Denne omhandler rødlistede produkter, egen bærekraft definisjon og veiledning av våre ansatte og kunder for å ta de riktige valgene.

Vår definisjon på bærekraftig sjømat

Bærekraftig sjømat er sjømatprodukter som er blitt fisket, fanget eller, oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv og bearbeidet på en ansvarlig måte.

Vi har en bevisst holdning til miljø, klima og bruk av ressurser i hele verdikjeden. Gjennom vår daglige virksomhet jobber BAMA Storkjøkken kontinuerlig med å:

  • ivareta biologisk mangfold
  • effektivisere bruken av naturressurser
  • styrke dyrevelferd  
  • redusere klimagassutslipp
  • fortelle våre kunder hvorfor det er enkelte arter vi ikke omsetter
  • andelen MSC / ASC sertifiserte produkter skal øke

MSC og ASC er de sertifiseringsordningene som er godkjent av WWF. Disse sertifiseringene følger varen igjennom hele verdikjeden og gir trygghet om at produktet er bærekraftig.

MSC: er villfisk som er sertifisert i henhold til bærekraftig fiske globalt.

ASC: er opprettsprodukter som er sertifisert i henhold til bærekraftig oppdrett globalt.

Lær mer om vår bærekraftstrategi her.